Volume 44 - Issue 2 - 125 - 131

Comparison of Leaf Traits (SLA And LMA) on Different Populations of Alcea apterocarpa

Alcea apterocarpa (Fenzl) Boiss Farklı Populasyonlarında Yaprak Karakterlerinin (SLA ve LMA) Karşılaştırılması


In this study, we compared specific leaf area (SLA) and specific leaf mass (LMA) of Alcea apterocarpa (Fenzl) Boiss populations in different localities. SLA and LMA are important leaf parameters because they are re- lated to leaf nutrients, leaf economy and gas exchanges with atmosphere. So many species adjust leaf para- meters (i.e. SLA and LMA) across to environmental gradients. A. apterocarpa is a ruderal plant and has wide distribution area. Additionally it has got ethno botanic features for example use for medicine plant. We selec- ted six individuals form three different localities for this study. Each locality has different density of the human populations. We collected green and senescence leaves from localities and calculated SLA and LMA values of these leaves. The results showed that there are very important differences between senescence and green leaf and between localities. Especially, SLA values of A. apterocarpa population in city center are found to be higher and LMA values are found to be lower than other populations. 

Bu çalışmada, farklı lokalitelerdeki Alcea apterocarpa (Fenzl) Boiss popülasyonlarının yaprak alanı ve spesifik yaprak ağırlığı değerlerini karşılaştırdık. SLA ve LMA önemli yaprak karakterleridir. Çünkü SLA ve LMA yaprak besinleri, yaprak ekonomisi ve atmosferle gaz alışverişlerinde ilişkilidir. Bu nedenle bir çok tür yaprak karakterlerini çevresel gradientlere karşı uyarlamaktadır. A. apterocarpa ruderal bir türdür ve geniş yayılış alanlarına sahiptir. Ayrıca etnobotanik özelliğe sahip olan örnek tedavi edici bitki özelliğine sahiptir. Çalışma için üç farklı lokalitede 6 birey seçtik. Her bir lokalite farklı nüfus yoğunluğuna sahip bölgelerden seçilmiştir. Lokalitelerden olgun ve senesens yapraklar toplanmış ve yaprakların SLA ve LMA değerleri hesaplanmıştır. Sonuçlar, senesens ile olgun yapraklar ve lokaliteler arasında önemli farklılıkların olduğunu göstermiştir. Özellikle, şehir merkezindeki A. apterocarpa populasyonunda SLA değeri diğer lokalitelere göre en yüksek iken, LMA değeri en düşük bulunmuştur. Download Article in PDF (354.6 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University