Volume 44 - Issue 1 - 47 - 53

Biodiversity in Urban environments of Ordu City and Nearby Areas: Mammals, Birds, Reptiles and Amphibians

Ordu Şehri ve Yakın Çevresinde Biyoçeşitlik: Memeliler, Kuşlar, Sürüngenler ve İkiyaşamlılar


The present paper provides the first species list of the fauna of terrestrial vertebrates of Ordu, Turkey. A survey for determination of the fauna was conducted between 2011 and 2015 in Ordu and the immediate vici- nity. The field studies were made using several different techniques including; visual, wildlife photography and passive infrared camera traps. Previous records and wildlife observations around Ordu city published by pro- fessional wildlife photographers were also included. Overall, we determined 219 terrestrial vertebrate species (168 birds, 40 mammals, 7 reptiles, and 4 amphibians), some of them being low conservation concern. Among the most remarkable species from the conservation point of view, Emys orbicularis (Reptilia), Aythya nyroca, Puffinus yelkouan, Pelecanus crispus, Saxicola maurus, Tetrax tetrax (Aves), Rhinolophus euryale, Miniopterus schreibersii, Lutra lutra (Mammalia) come into prominence. The third record of the Rustic Bunting (Emberiza rustica) for Turkey is made in this study. In the Blacksea region of Turkey, although the most records of Roe Deer (Capreolus capreolus) is largely confined to mountainous regions, it was captured by the photo-traps in the urban areas. Our results suggest that biodiversity of terrestrial vertebrates in Ordu and immediate vicinity is still rich, and adjacent environments between urban and wild habitats are important in terms of conservation of the urban biodiversity. 

Bu çalışmada Ordu ilinin karasal omurgalı türleri ilk kez listelenmiştir. Arazi çalışması Ordu şehri ve yakın çevresinde 2011-2015 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Arazi çalışmaları doğrudan gözlem, fotoğraflama, fotokapan ve video kullanılarak farklı yöntemlerle gerçekleştirilmiştir. Tür listesi Ordu şehri ve civarında yapılmış çalışmalardan elde edilen kayıtlar ve profesyonel doğa fotoğrafçılarının gözlemlerini de yansıtmaktadır. Genel olarak, toplamda 219 adet karasal omurgalı türü (168 kuş, 40 memeli, 7 sürüngen, 4 kurbağa) tespit edilmiş ve bunların çok az bir kısmının tehlike altında olduğu anlaşılmaktadır. Koruma statüleri bakımından dikkat çeken türler olarak; Emys orbicularis, Aythya nyroca, Puffinus yelkouan, Pelecanus crispus, Saxicola maurus, Tetrax tetrax, Rhinolophus euryale, Miniopterus schreibersii, Lutra lutra verilebilir. Akkaşlı Kirazkuşunun (Emberiza rustica), Türkiye’den 3. kaydı bu çalışma ile verilmektedir. Karadeniz bölgesinde Karaca (Capreolus capreolus)’nın birçok kaydının daha çok dağlık bölgelerle sınırlı kalmasına rağmen, bu çalışmada şehirleşen alanda da fotokapan ile tespit edilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, Ordu şehri ve yakın civarının karasal omurgalı çeşitliliğinin hala yüksek olduğu ve şehir ile doğal yaşam habitatları arasındaki çevrelerin şehir biyoçeşitliliğinin korunmasında önemli olduğuna işaret etmektedir. Download Article in PDF (168.6 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University