Volume 43 - Issue 4 - 273 - 278

A new epitype specimen for Campanula peshmenii Güner ​

Campanula peshmenii Güner için yeni bir epitip örneği


In this study, a new type (epitype) specimen for Campanula peshmenii Güner is determined. Detailed descripti- on and conservation status of this species are given. This study also contained SEM images and photographs of pollen, seed, hairs of corolla, and stylus, holotype and epitype specimen, habitat, flowering, and fruiting shape of habitus. 

Bu çalışmada Campanula peshmenii Güner için yeni bir tip (epitip) örneği belirlenmiştir. Bu türe ait ayrıntılı bir morfolojik tür tanımı ve tehlike kategorisi verilmiştir. Ayrıca bu çalışmada, polen, tohum, korolla tüyü, sitilus SEM görüntüleri ile holotip ve epitip örnekleri, habitatı, çiçekli ve meyveli durumlarının fotoğrafları verilmiştir. Download Article in PDF (1.2 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University