Volume 43 - Issue 1 - 69 - 72

New Puccinia (Pucciniales, Basidiomycota) records for Turkey

Türkiye için Yeni Puccinia (Pucciniales, Basidiomycota) Kayıtları


Three rust fungi species, Puccinia pulsatillae Kalchbr. on Pulsatilla violacea Rupr. subsp. armena (Boiss.) Lufe- rov, Puccinia tulipae Schröt. on Tulipa armena Boiss. var. armena and Puccinia coaetanea Bubák on Asperula stricta Boiss. subsp. latibracteata (Boiss.) Ehrend, are reported for the first time from Malatya province in Turkey. The morphological and microscopical features of these fungi are described with figures. 

Pulsatilla violacea Rupr. subsp. armena (Boiss.) Luferov üzerinde Puccinia pulsatillae Kalchbr., Tulipa armena Boiss. var. armena. üzerinde Puccinia tulipae Schröt. ve Asperula stricta Boiss. subsp. latibracteata (Boiss.) Ehrend üzerinde Puccinia coaetanea Bubák olan 3 tane pas mantarı türü Türkiye’de Malatya ilinden ilk defa kaydedilmiştir. Bu fungusların şekilleri ile morfolojik ve mikroskobik özellikleri toplanan örneklere bağlı olarak tanımlanmıştır Download Article in PDF (1.9 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University