Volume 42 - Issue 1 - 99 - 104

Radiation induced synthesis of molecularly imprinted polymers

Moleküler baskılı polimerlerin radyasyonla başlatılan sentezi


Tunable properties fascinate scientists because of the opportunity to develop functional materials for stimuli- responsive, sensing and biomimetic applications. Over half a century ago, advances allowed the realisation of molecularly imprinted polymers.They enable to specifically target sugars, pesticides, herbicides, viruses, drugs and amino acid together with their derivatives.In fact, due to their simplicity, ability of building robust polymer networks, reusability and low costs, molecularly imprinted polymers (MIPs) still are of great interest both in academia and industry.They enable the use of lot of techniques for their implementation although our attention will be addressed to the ones realised via gamma-irradiation. 

Kontrol edilebilir özellikler uyarılara tepki veren, algılayıcı ve biyo-taklitçi uygulamalar için fonksiyonel malzemelerin geliştirilmesi imkânı açısından bilim adamlarını etkiler. Yarım yüzyılı aşkın bir süre öncesinde gelişmeler, moleküler baskılı polimerlerin anlaşılmasına izin vermiştir. Bunlar şekerleri, pestisitleri, herbisitleri, virüsleri, ilaçları ve amino asitlerlerle birlikte onların türevlerini özgül olarak hedef alabilirler. Her ne kadar kolay olmaları, sağlam polimer ağların hazırlanabilmesi, tekrar kullanılabilirlik ve düşük maliyetlerine bağlı ise de moleküler baskılı polimerler hem akademi hem de endüstride halen büyük ilgi alanıdırlar. Bizim ilgimiz gama ışınlaması kullanılan yöntemleri kavramaya yönlenmiş olmasına rağmen uygulamaları için pek çok tekniğin kullanımına olanak sağlarlar. Download Article in PDF (88.3 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University