Volume 40 - Issue 1 - 1 - 6

Azolla-Anabaena Association and Its Significance In Supportable Agriculture ​

Azolla-Anabaena İlişkisi ve Dayanıklı Tarımdaki Önemi


The Azolla-Anabaena association is important agronomically owing to its capacity to fix atmospheric nitrogen at cheaper and faster rates and making it available to crop plants. Nitrogen fixing capacity of the system is due to the presence of a symbiotic cyanobacterium Anabaena azollae which inhabits the dorsal lobe of the leaves. The system is important as it helps in enrichment and maintaining soil fertility and thus offers sound ecological sustainability on a long term basis. Owing to its several other uses as green manure, water purifier, animal feed etc. The system is referred to as “green gold mine”. However, it is still an underutilized association with tremendous potential for exploitation. 

Azolla-Anabaena ilişkisinin, atmosferik azotu daha ucuz ve hızlı bir şekilde temin etme kapasitesi ve azotu bitkilerin hasatı için ulaşılabilir hale getirmesi tarımsal açıdan oldukça önemlidir. Sistemin azot temin etme kapasitesi yaprakların sırt kısımlarında konaklayan simbiyotik siyano bakterilerden kaynaklanır. Sistem toprak verimliliğini artırmada ve korumada yardımcı olduğu ve dolayısıyla uzun vadede ekolojik sürdürebilirliği sağladığı için önemlidir. Sistem yeşil gübre, su arıtıcı, hayvan yemi vb. gibi diğer kullanım alanlarından dolayı “yeşil altın madeni” olarak anılmaktadır. Bununla birlikte muazzam potansiyeline rağmen bu birlikteliğin kullanımı hala yetersizdir. Download Article in PDF (156.3 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University