Volume 39 - Issue 3 - 297 - 303

Antibacterial Agent Loaded Fungal Polymer for Use As A Wound Dressing

Yara Örtü Malzemesi Olarak Kullanılmak Üzere Antibakteriyel Ajan Yüklü Fungal Polimer


This study is mainly concerned with the preparation and characterization of a novel wound dressing, in the form of three-dimensional microporous structure, from extracellular polysaccharide produced by Trametes versicolor, a white-rot basidiomycete. A model antibiotic (i.e., ciprofloxacin) was loaded into these wound dressings in the preparation procedure. The prepared wound dressings were investigated and evaluated in four main sections. In the first part, morphological evaluations were made by using scanning electron microscopy and the obtained images revealed that the wound dressings were having highly porous structure with interconnected pores. Antibacterial agent loaded-wound dressings were also investigated with swelling behavior, in vitro drug release and biodegradation studies. Obtained results showed that wound dressings from fungal polymer including antibacterial agent could provide a great potential in the treatment of dermal wounds as a new kind of wound dressing material. 

Bu çalışma beyaz çürükçül bir mantar suşu olan Trametes versicolor’ın ürettiği hücredışı polisakkaritten üç- boyutlu mikrogözenekli yapıya sahip yeni bir yara örtü malzemesinin hazırlanması ve karakterizasyonunu kapsamaktadır. Hazırlama işlemi esnasında model bir antibiyotik (siprofloksasin) yara örtü malzemelerine yüklenmiştir. Elde edilen yara örtü malzemeleri 4 ana bölüm altında incelenmiştir. İlk bölümde taramalı elektron mikroskobu kullanılarak morfolojik değerlendirmeler yapılmış olup elde edilen görüntüler sonucunda yara örtü malzemelerinin birbirleri ile bağlantılı yüksek gözenekliliğe sahip olduğu gözlenmiştir. Antibakteriyel ajan yüklü yara örtü malzemeleri ayrıca şişme ve in vitro ilaç salımı çalışmaları, biyobozunurluk deneyleri yapılarak karakterize edilmiştir. Elde edilen sonuçlar mantar polimerden elde edilen antibakteriyel ajan yüklü yara örtü malzemelerinin yeni nesil yara örtü malzemesi olarak deri yaralarının tedavisinde iyi bir potansiyel olusturabileceğini göstermektedir. Download Article in PDF (709.5 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University