Volume 39 - Issue 2 - 195 - 205

Affinity Effects of Some Antibiotics on Xanthine Oxidase Enzyme Activities In Vitro

Bazı Antibiyotiklerin Ksantin Oksidaz Enzimi Üzerine In Vitro Afinite Etkileri


Xanthine oxidase (XO) is the last enzyme of purine catabolism. XO was separately purified by ammonium sulphate precipitation and affinity chromatography. The effect of some antibiotics which is commonly used in clinical on purified xanthine oxidase was determined in vitro. The name of antibiotics was gentamycin sulfate, sodium ampicillin, cefazolin sodium, chlarithromycin, rifamycin SV, clindamycin phosphate and kanamycin sulfate. XO was determined using xanthine as a substrate and IC50 values of these antibiotics exhibiting inhibition effects were found from graphs of activity (%) by plotting concentration of the antibiotics. Macrolid group of antibiotics, the effects of gentamycin sulfate and kanamycin sulfate were determinated on xanthine oxidase. Gentamycin sulfate increased xanthine oxidase enzyme activity but kanamycin sulfate caused an inhibitory effect on xanthine oxidase enzyme activity. In addition, sodium ampicillin and rifamycin SV caused activation on enzyme activity. Cefazolin sodium, chlarithromycin and clindamicin phosphate indicated inhibitory effect on xanthine oxidase enzyme activity. Especially, cefazolin sodium is the most effective inhibitor in studied antibiotics with the value of 5.4 x 10–4 mg/mL. This value is close to the other values found for XO’s classical inhibitors. 

Ksantin oksidaz (KO), pürin katabolizmasının en son enzimidir. KO, amonyum sülfat çöktürmesi ve afinite kromatografisi ile saflaştırıldıktan sonra tıpta yaygın olarak kullanılan antibiyotiklerin etkileri incelendi. Etkisi araştırılan antibiyotikler; klaritromisin, gentamisin sülfat, sodyum ampisilin, sodyum sefazolin, klindamisin fosfat, rifamisin SV, kanamisin sülfattır. Antibiyotiklerin inhibisyon etkileri IC50 değerleri ile verilirken, ksantin oksidazın enzim aktivitesi, substrat olarak ksantin bileşiğini kullanılarak ölçüldü. İnhibisyon konsantrasyonuna karşı % enzim aktivitesi grafiği çizildi ve grafikten yararlanılarak IC50 değerleri hesaplandı. Ksantin oksidaz enzimi üzerine makrolid grubu antibiyotiklerinden gentamisin sülfat ve kanamisin sülfatın etkisi incelendi, gentamisin sülfat ksantin oksidazın enzim aktivitesini artırırken kanamisin sülfat enzim aktivitesini azaltmıştır. Ayrıca sodyum ampisilin ve rifamisin SV de enzim aktivitesini artırmıştır. Sefazolin sodyum, klaritromisin ve klindamisin fosfat enzim aktivitesini inhibe etmişlerdir. Özellikle, sefazolin sodyum, 5.4 x 10–4 mg/mL IC50 değeri ile çalışılan antibiyotikler arasında en etkili inhibitördür. Sefazolin sodyum için bulunan IC50 değeri, ksantin oksidazın bilinen diğer inhibitörleri ile kıyaslandığında oldukça yakın bir değer olduğu görülmektedir. Download Article in PDF (269.0 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University